VOEDSELBANK SPONSOREN ?

 

Wilt u Voedselbank Walcheren sponsoren?

Met levensmiddelen of financieel?

 

Belt u dan van dinsdag t/m vrijdag

van 08.00 - 12.00 naar: 0118-627379.

 

Of stuur een mail naar de

ALGEMEENCOORDINATOR.

 

 

Wij zijn altijd bereid uw aanbod aan levensmiddelen op te komen halen na overleg. Wij verzoeken u levensmiddelen aan te bieden die nog niet aan hun houdbaarheidsdatum zijn.

 

Wilt u financieel sponsoren?

Dat is uiteraard altijd van harte welkom..

U kunt uw giften storten op rekeningnummer:

NL70 RABO 0102 374 341 ten name van

Stichting Voedselbank Walcheren
 

 

Klik hier voor de lijst van sponsors.       Wilt u wat geven? Klik hier.