VOEDSELBANK SCHOONMAKER (M/V) GEZOCHT!

Uiteraard wordt er in deze uren ook

tijd vrijgemaakt voor het drinken van eenkop koffie. Hoewel niet direct het meest aantrekkelijke werk is het wel zeer noodzakelijk werk; daar waar met voedsel wordt gewerkt moet het hygiënisch zijn nietwaar?!

Bent u bereid onze ploeg te komen versterken, neem dan a.u.b. contact op met algemeen coördinator, Wim Martens.

Via mail: ALGEMEEN COÖRDINATOR

Voor velen die hebben aangegeven vrijwilligerswerk te willen doen voor de Voedselbank is niet direct werk beschikbaar tijdens de uitdeelochtend. We zitten echter wel dringend om hulp in de schoonmaak verlegen.

 

Elke dinsdagochtend zijn 2 heren beschikbaar voor vegen, dweilen en stofzuigen en 1 dame voor het schoonmaken van de kantoren, tafels e.d.