OVER ONS

 

Ontstaan van Voedselbank Walcheren.

Voedselbank Walcheren is ontstaan door initiatief van het voorgangersechtpaar Daniël en Saskia van der Meer van de Nieuw Leven Gemeente in Middelburg. Bij de opzet van de Voedselbank is contact gelegd met alle kerken op Walcheren. Veel kerken reageerden hierop positief en ondersteunen de Voedselbank van harte.
Voedselbank Walcheren werkt samen met Voedselbank Nederland. Voedselbank Nederland is aangesloten bij de Europese Federatie van Voedselbanken.

 

 

Wat doet Voedselbank Walcheren?

Voedselbank Walcheren zamelt producten in bij producenten en distributeurs van levensmiddelen.
De ingezamelde producten worden wekelijks verdeeld onder particuliere gezinnen en organisaties die aan de door de Voedselbank geformuleerde criteria voldoen.