DOELSTELLING

 

Hoofddoel:

Voedselbank Walcheren wil een bijdrage leveren aan de vermin-dering van (verborgen) armoede en verspilling van levensmiddelen in de regio Walcheren.

 

Nevendoelen:

1) Het terugdringen van het sociaal isolement van de doelgroep die

   van een laag inkomen rond moet komen.
 

2) Het stimuleren van deelname van vrijwilligers aan het initiatief

   waardoor er een grote betrokkenheid ontstaat bij de samen-

   leving. De hele organisatie wordt gedragen door enkel

   vrijwilligers, in alle functies.

 

 

 

 

“Wat mij het meest ergert is niet dat er rijken en armen bestaan; het is de verspilling…… “

Moeder Theresa

Hier kunt u de statuten van Voedselbank Walcheren raadplegen