AANVRAAG / TOEKENNING

 

Aanvraag en Toekenning

De Voedselbank Walcheren is lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Alle leden van die vereniging zijn verplicht om zich te houden aan de toekennings-criteria, die door de vereniging zijn opgesteld. De exacte tekst vindt u HIER. 

Mensen die in aanmerking willen komen voor voedselhulp, kunnen een aanvraag indienen via één van de onderstaande hulpverlenende instanties. Alleen met deze (zogenaamde erkende) instanties zijn door de Voedselbank Walcheren afspraken gemaakt over het indienen van aanvragen voor voedselhulp.

Aanvragen die rechtstreeks zijn ingediend of via een andere dan één van de onderstaande instanties, worden niet in behandeling genomen.

 

Zie hier voor de Erkende instanties.

 

Alleen erkende instanties kunnen namens hun cliënt een aanvraag voor een voedselpakket doen bij de Voedselbank Walcheren. Zij dienen hun aanvraag altijd in via de website van www.voedselbank.nu. Om een aanvraag te kunnen doen, is een gebruikersnaam nodig. Voor het aanvragen van een gebruikersnaam kunt u een email sturen naar de administratie. Wij verzoeken u vriendelijk om in uw email duidelijk de instantie voor wie u werkzaam bent, uw zakelijke emailadres, adres en uw telefoonnummer op te geven.

 

De beoordeling van de aanvraag gebeurt niet door de hulpverlenende instantie, maar door de Voedselbank Walcheren, op basis van de informatie die door de instantie is ingevuld en gecontroleerd.

 

Voedselhulp is noodhulp

Het is belangrijk dat er gewerkt wordt aan een oplossing om zo snel mogelijk uit de noodsituatie te komen. Door voedselhulp te verlenen, helpt de Voedselbank u, om uw dagelijkse zorgen iets te verminderen, zodat er ruimte in uw hoofd ontstaat om aan een meer structurele oplossing te werken. De Voedselbank kan u niet helpen bij het vinden van die structurele oplossing. Wel willen wij graag weten wat daaraan gedaan wordt en welke hulp u daarbij heeft ingeschakeld of gaat inschakelen.

 

Periodiek toetsen we daarom of voedselhulp nog nodig is. Deze noodhulp wordt daarom in eerste instantie voor maximaal twaalf maanden toegekend. Eventuele verlenging van deze periode is mogelijk. Men moet dan wel tijdig, een maand voor de einddatum van de periode, via de hulpverlenende instantie opnieuw een aanvraagformulier indienen.

De periode dat beroep op de Voedselbank kan worden gedaan is in totaal drie jaar.